Tytuł Ogłoszenia:

Szkolenie ADR- przewóz materiałów niebezpiecznych

Dodano: 2016-03-03 12:03:20

Kontakt:

Superior

503025778

Akademia Szkoleń i Rozwoju SUPERIOR prowadzi NABÓR CIĄGŁY na szkolenie z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych ADR w zakresie wszystkich klas.
Szkolenie kierowców w zakresie ADR obejmuje:
-kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych – 450,00 zł
-przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternie – 250,00 zł
-przewóz materiałów niebezpiecznych- promieniotwórcze 1-klasa – 250,00 zł
-przewóz materiałów niebezpiecznych- wybuchowe 7-klasa – 250,00 zł
Uczestnik kurs po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego otrzymuje zaświadczenie, zgodne ze wzorem Ministerstwa Infrastruktury, uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym.
Egzaminy przeprowadza się w formie testu pisemnego, po zaliczeniu testu wydawane są uprawnienia dla uczestników kursu ważne przez okres 5 lat.
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 503-025-778 oraz (17) 8530118 lub przez adres mailowy biuro@asr-superior.pl

Serdecznie zapraszamy !
ADR; ADR Rzeszów; kurs ADR; szkolenie ADR, ADR Krosno, ADR Tarnobrzeg, przewóz materiałów niebezpiecznych, ADR Przemyśl, ADR Jarosław, ADR Dębica, ADR Sędziszów, ADR Jasło

Superior

  Główne zdjecie: